2010 Committee Meeting Minutes

2010 Committee Work Session Minutes

January 5, 2010 January 20, 2010 WS
January 20, 2010 February 17, 2010 WS
January 25, 2010 Special Meeting March 15, 2010 WS
February 1, 2010 April 19, 2010 WS
February 11, 2010 Emergency Meeting May 17, 2010 WS
February 17, 2010 June 21, 2010 WS
March 1, 2010 July 19, 2010 WS
March 15, 2010 August 16, 2010 WS
March 30, 2010 Special Meeting September 20, 2010 WS
April 5, 2010 October 18, 2010 WS
April 19, 2010 November 15, 2010 WS
May 3, 2010 December 20, 2010 WS
May 17, 2010
May 27, 2010 Special Meeting
June 7, 2010
June 21, 2010
June 25, 2010 Special Meeting
July 6, 2010
July 19, 2010
July 28, 2010 Special Meeting
August 2, 2010
August 16, 2010
September 1, 2010 Special Meeting
September 7, 2010
September 20, 2010
October 4, 2010
October 18, 2010
November 1, 2010
November 15, 2010
November 16, 2010 Special Meeting
December 6, 2010
December 20, 2010